Agenda

Agenda 2024

 

23 maart 2024 paasconcert in de Sionskerk te Terschuur
24 maart 2024 seniorenmiddag in de Kruiskerk te Nijkerk
20 juni 2024 afsluiting van het seizoen in de Dwarsakker
22 augustus 2024 start koorseizoen 2024/2025
3 oktober 2024 geen koor repetitie
7 december 2024 advent/kerstconcert

Onze sponsors

Bedankt!

Sponsoring

Als koor doen we zelf veel om de kosten te drukken en de inkomsten te verhogen.
Ondanks al deze moeite lukt het ons niet om zonder hulp van anderen alles te doen wat we als koor moeten doen.

Daarom zijn we heel dankbaar dat we regelmatig van bedrijven financiele ondersteuning krijgen. Dat gebeurt bij grote uitvoeringen, bv bij een jubileumconcert of bij de Volkskerstzang We noemen de naam van de sponsors dan – als zij dat wensen – in het programmaboekje.

We zijn heel blij dat meerdere bedrijven zich bereid hebben verklaard ons drie jaar lang, zonder koppeling aan een uitvoering, te ondersteunen.
Dat is een opsteker, omdat we daarmee zondermeer al een zekere basisopbrengst hebben voor de aanschaf van nieuwe muziekstukken ed
De volgende bedrijven hebben ons voor de komende jaren een bijdrage toegezegd: