Kennismaken

Wilt u eens kennismaken met zingen in een koor en met ons koor, dan bent u welkom om zonder verplichtingen een of meerdere repetities mee te maken.
U behoeft niet voor te zingen of een stemtest te doen.
Na vier repetitieavonden maakt u een definitieve keuze.
U staat dan al op de juiste en best bij u passende plek in het koor.
Probeer gerust en proef de sfeer!
In die vier weken (en eventueel ook later) wordt u begeleidt door uw buurvrouw/buurman op het koor.
U krijgt zo inzicht in alle kanten van het koorlidmaatschap.
Er zijn hieraan voor u geen kosten verbonden.

Voor informatie kunt u bellen/mailen naar de bestuursleden:

0612 – 322658: Voorzitter, Pim van de Geest
0342 – 462051: 2e Voorzitter, Wim Doppenberg
033 – 2458426: Penningmeester, Ellie Pater reknr.  NL97RABO0367900491
xxx-xxxxxxxxxx: Secretaris, Vacant
06 – 81286302: Alg. bestuurslid, Marga Brugman

Een map met muziek ligt die avond voor u klaar zodat u direct mee kunt zingen.
Na afloop krijgt u verdere informatie over het koor mee.

Repetitietijd / plaats.

Wij repeteren op donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur
De repetities vinden plaats in de grote achterzaal van de Gereformeerde kerk in Zwartebroek.
In de zomerperiode vanaf de derde week juni tot de derde week van augustus repeteren we niet.
Een speciale constructie aan de piano zorgt ervoor dat tijdens de repetities de dirigent en koorleden elkaar goed kunnen zien.

Contributie.

De contributie bedraagt per jaar € 125,- per lid, echtparen betalen € 230,- per jaar.
De contibutiebetaling dient te geschieden in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar.
Het contributiebedrag kunt u overschrijven naar het bankrekeningnummer van Ex Animo: NL97RABO0367900491
In de contributie zit de koffie die tijdens de repetitieavonden wordt geschonken inbegrepen.

Muziekmap.

Wanneer u besluit lid te worden dan krijgt u een map met daarin de muziek die gezongen wordt.

Kleding.

Bij een optreden draagt het koor stijlvolle koorkleding.
Dames kunnen kiezen tussen een zwarte rok of een zwarte broek, met daarop een zwart topje en een blouse. Afgewisseld wordt met een witte of paarse corsage; sieraden e.d. geheel naar eigen keuze.
De heren dragen een zwart kostuum en kunnen dit afwisselen met een wit of grijs overhemd en er kan worden gecombineerd met een paarse, grijze, blauwe of rode stropdas.
De kledingcommissie geeft voor elk optreden een algemeen (bindend) kledingadvies.
Als bijdrage in de kosten draagt elk nieuw lid eenmalig € 45,00 bij, de kleding blijft evenwel eigendom van het koor.

Neem contact met ons op!